Aanbod

Kinderen uit residentiële zorginstellingen

Kinderen die in residentiële zorginstellingen verblijven kunnen bij Stichting Kind te Paard terecht om individueel therapie te volgen aan de hand van hun opgestelde behandelplan met hulpvraag. Een traject begint met een aanvraag en intakegesprek met de ouders van het kind en/of behandelaar van de zorginstelling. Daarna volgt het kind 1 uur per week therapie. Tijdens het therapietraject zijn er meerdere evaluatiemomenten aan de hand van een verslag dat wordt geschreven door de equitherapeut.


Particuliere kinderen

Ook biedt Stichting Kind te Paard therapie met paarden aan particuliere kinderen voor 70,- per therapiesessie. Deze therapie kan in enkele gevallen vergoed worden vanuit het PGB. Ook bestaat de mogelijkheid de therapie als Zorg in Natura (ZIN) te ontvangen.

Stichting Kind te Paard heeft een contract voor basis GGZ en specialistische GGZ via de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe voor de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg, Oldebroek.

Enkele zorgverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk) de therapie omdat onze equitherapeut CAT-therapeut level 3 is. Voor meer informatie kijk op: https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/.