Noodzaak

In Nederland leven duizenden kinderen in zorginstellingen. Deze kwetsbare kinderen zien hun ouders niet of nauwelijks meer en staan er vaak alleen voor. Door ernstige bezuinigingen in de zorg zijn er weinig middelen voor deze kinderen beschikbaar. Stichting Kind te Paard biedt deze kinderen kosteloos equitherapie. Hierdoor wordt hun ontwikkeling bevorderd op een uitnodigende manier, spelenderwijs met paarden, buiten en zonder extra medicatie. Lees meer in het beleidsplan

Stichting Kind te paard biedt kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die niet thuis wonen de mogelijkheid om equitherapie te volgen.