Doelgroep

Ieder kind met een ontwikkelingsstoornis, dat moeilijkheden ervaart in zijn of haar leven, bieden wij graag de mogelijkheid van ondersteuning door equitherapie. Wij richten ons nadrukkelijk niet alleen op kinderen die thuis wonen. Ook kinderen die in het dagelijks leven minder zichtbaar zijn, behoren tot de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die verblijven in zorginstellingen, variërend van een open-, besloten-, tot een gesloten setting. Ook vluchtelingenkinderen met ontwikkelingsproblemen als gevolg van traumatische ervaringen kunnen bij ons terecht.

Enkele voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen en nauw verwante problematieken op cognitief, motorisch of sociaal-emotioneel gebied waar wij ervaring mee hebben zijn:

 • Stoornis in het Autistisch Spectrum
 • ADHD
 • ODD
 • Gilles de la Tourette
 • hechtingsproblematiek
 • angststoornis
 • PTSS
 • verstandelijke beperking
 • selectief mutisme
 • lichamelijke beperking
 • NAH
 • depressie

Wij zien ieder kind als individu, met zijn eigen capaciteiten en persoonlijke uitdagingen. Equitherapie is een krachtig middel om de ontwikkeling van een kind te bevorderen. De therapie versterkt de capaciteiten van het kind, zodat het beter leert om te gaan met zijn uitdagingen.