Steun

Om kinderen te kunnen blijven helpen hebben wij uw steun hard nodig!

Helpt u een kind te paard? Doneer dan nu!

Stichting Kind te Paard: NL83 TRIO 0197 8159 79

Stichting Kind te Paard ontvangt geen subsidies van de overheid en equitherapie wordt niet vergoed door zorgverzekeringen. Daarom zijn donaties, schenkingen, legaten of acties van particulieren of bedrijven zeer welkom. Sinds 1 januari 2014 heeft de belastingdienst Stichting Kind te Paard aangewezen als ANBI. ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Hierdoor zijn uw giften aan de stichting aftrekbaar van de vennootschaps- of inkomstenbelasting. Voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften. Wilt u ons helpen met een periodieke gift? Dan kunt u, via dezelfde link hierboven, een formulier downloaden ('Periodieke gift in geld'). Hierdoor komt de inkomensdrempel voor giften te vervallen en is uw gift direkt aftrekbaar! Sinds 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar een notaris. Voor meer informatie of contact over meerjarige donaties of legaten via de notaris kunt u contact met ons opnemen: Contactpagina.

Lees meer in het beleidsplan